Bloga 3, Bho Thòiseach-tòiseachaidh

Bloga 3. Bho thòiseach-tòiseachaidh gu Gàidhlig san dachaigh. Bho thoiseach-tòiseachaidh Chan eil cuimhne agam cuin a chuir mi romham gun robh mi airson Gàidhlig a thoirt seachad do mo chlann. ’S ann a thòisich mi air Gàidhlig ionnsachadh ann an 2015 bho bhodach fìor ghasta à Leodhas, còmhla ri sianar eile, a bha aig an àmContinue reading “Bloga 3, Bho Thòiseach-tòiseachaidh”

What It Means When a Working Class Person is Published

 “Working class” is obviously a broad term that isn’t nearly nuanced enough do describe one of many groups that are being increasingly marginalised in the arts. Associations are moving away from industrial work and manual labour. I’ve always, as far back as I can remember, identified as working class, though like most aspiring writers theseContinue reading “What It Means When a Working Class Person is Published”

Bloga 1 – Dùbhlain agus Freagairtean

Bloga 1: Dùbhlain Bloga 1. Dùbhlain agus Freagairtean. Thar nam bliadhnaichean mar neach-ionnsachaidh na Gàidhlig, thug còmhraidhean sònraichte buaidh mhòr orm a thaobh a bhith a’ tuigsinn cor na Gàidhlig ann an Alba, ach gu h-àraidh ann an Glaschu. A chionn ‘s gu bheil mi air mo bheò-ghlacadh leis a’ Ghàidhlig, togaidh an cuspair aContinue reading “Bloga 1 – Dùbhlain agus Freagairtean”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”